Topeka
Topeka

Kansas Chocolate Festival

  • (785) 234-1030
  • Location: Kansas Avenue, Downtown Topeka
  • Dates: September 30, 2017
  • Time: 10:00 AM to 3:00 PM
  • Price: Free
Kansas Chocolate Festival